Instagram #ایرج_خرم hashtag medias

عقابان و بزرگ مردان اسکادران اف چهار فانتوم نیروی هوایی آرتــــش ایــــــران . آنهایی که برای سربلندی ایران حماسه ها آفریدند .یاد و نامشان همواره جاودان باد .

بزرگ مردان فانتوم در یک قاب ، ، آزاده محمد امینی ، شکرالله مرعشی زاده ، شادروان محمود اسکندری ، کیان ساجدی ، عباس حق پرست ، مصطفی شیاری، علی خسروشاهی ، کوروش ولیانی ، عباس فعلی زاده ، ،شادروان ،بوریانی ،اکبر زمانی ، علی خسروی رضایی ، روح الله جاوید ،منصور الهی ، بهمن لطفی ، علی فتح الهی ، محمد جعفری ،و.....

عقابان و بزرگ مردان اسکادران اف چهار فانتوم نیروی هوایی آرتــــش ایــــــران . آنهایی که برای سربلندی ایران حماسه ها آفریدند .یاد و نامشان همواره جاودان باد . بزرگ مردان فانتوم در یک قاب ، ، آزاده محمد امینی ، شکرالله مرعشی زاده ، شادروان محمود اسکندری ، کیان ساجدی ، عباس حق پرست ، مصطفی شیاری، علی خسروشاهی ، کوروش ولیانی ، عباس فعلی زاده ، ،شادروان ،بوریانی ،اکبر زمانی ، علی خسروی رضایی ، روح الله جاوید ،منصور الهی ، بهمن لطفی ، علی فتح الهی ، محمد جعفری ،و.....

🦅
والامقام جاودانه تکرار ناپذیر تیمسار سرلشکر خلبان #ابوالفضل_مهدیار کسی که تیر دشمن، سینه اش را وخنجر خودی پشتش را شکافت
جاوید نام ابوالفضل مهدیار در خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و هفت در شهر قم متولد شدند پس از پایان تحصیلات در بهمن ماه سال چهل و هفت وارد نیروی هوایی گردید پس از طی دوره پیشرفته پرواز در آمریکا به ایران بازگشت و بعنوان خلبان #اف_فور انتخاب و به پایگاه یکم شکاری منتقل گردید
در سال پنجاه و سه پس از طی دوره کابین جلو به پایگاه هفتم شکاری منتقل گردید و دوره بمباران لیزری را گذراند در سال پنجاه و شش با انتقال ‎#اف_فور_دی که هواپیمای مخصوص بمباران لیزری بود مجددا به پایگاه یکم شکاری مهرآباد تهران منتقل گردید. جاویدنام مهدیار بهترین خلبان لیزر ایران و یکی از بهترین‌ها در جهان بودند
پس از آشوب۵۷ ابوالفضل مهدیار به همراه تعداد زیادی از پرسنل نیروی هوایی در سال پنجاه و هشت بازخرید (پاکسازی) شدند ولی با تلاش‌های شادروان سرلشکر #خلبان تیمسار #بهمن_باقری فرمانده وقت نیروی هوایی این خلبانان دوباره به خدمت بازگشتند
هجده تیر پنجاه و نه در پی شکست رستاخیز شاهرخی #کودتا_نوژه جاویدنام ابوالفضل مهدیار به اتهام شرکت در این رستاخیز دستگیر میشوند
پس از دستگیری شهید مهدیار و با شروع اعدام‌های بی‌رحمانه #ری_شهری مادر و نوعروس نوزده ساله جاویدنام مهدیار با چشمانی اشکبار در پشت درهای زندان اوین منتظر خبری از عزیزشان بودند
جاویدنام مهدیار جزو آخرین گروه بودند که محاکمه و محکوم به اعدام شدند
در سی‌ویک شهریور پنجاه و نه با حمله عراق به ایران و آغاز جنگ پرسنل نیروی هوایی با شناختی که از جاویدنام و مهارت ایشان داشتند درخواست آزادی جاویدنام مهدیار و بازگشت ایشان به خدمت را میکنند و مهدیار در یک مهر پنجاه و نه یک روز پس از آغاز جنگ پس از دو ماه و نیم از زندان آزاد می‌شوند
والامقام مهدیار به علت شرایط بد زندان شکنجه‌ها و شاهد تیرباران دسته دسته از دوستان و همکارانشان به شدت دچار ضعف جسمی و روحی شده بودند بطوری که بیست کیلو از وزن خود را از دست داده بودند با این شرایط #نیروی_هوایی یک ماه مرخصی به والامقام مهدیار می‌دهد که پس از بهبودی به خدمت بازگردد
اما جاویدنام مهدیار فردای روز آزادی در دو مهر پنجاه و نه در حالی که همسر و مادرشان با گریه و التماس از ایشان درخواست می‌کنند نروند، گفتند: من دوره دیده‌ام برای این روزها منزل را ترک ...
ادامه مطلب‌رو در کامنت مرور کنین
تصویر: از راست جاویدنام #غلامعباس_رضایی_خسروی ، شادروان #ایرج_خرم ، شادروان ‎#خسرو_افغانی، جاویدنام #ابوالفضل_مهدیار

🦅 والامقام جاودانه تکرار ناپذیر تیمسار سرلشکر خلبان #ابوالفضل_مهدیار  کسی که تیر دشمن، سینه اش را وخنجر خودی پشتش را شکافت جاوید نام ابوالفضل مهدیار در خرداد ماه هزار و سیصد و بیست و هفت در شهر قم متولد شدند پس از پایان تحصیلات در بهمن ماه سال چهل و هفت وارد نیروی هوایی گردید پس از طی دوره پیشرفته پرواز در آمریکا به ایران بازگشت و بعنوان خلبان #اف_فور  انتخاب و به پایگاه یکم شکاری منتقل گردید در سال پنجاه و سه پس از طی دوره کابین جلو به پایگاه هفتم شکاری منتقل گردید و دوره بمباران لیزری را گذراند در سال پنجاه و شش با انتقال ‎#اف_فور_دی  که هواپیمای مخصوص بمباران لیزری بود مجددا به پایگاه یکم شکاری مهرآباد تهران منتقل گردید. جاویدنام مهدیار بهترین خلبان لیزر ایران و یکی از بهترین‌ها در جهان بودند پس از آشوب۵۷ ابوالفضل مهدیار به همراه تعداد زیادی از پرسنل نیروی هوایی در سال پنجاه و هشت بازخرید (پاکسازی) شدند ولی با تلاش‌های شادروان سرلشکر #خلبان  تیمسار #بهمن_باقری  فرمانده وقت نیروی هوایی این خلبانان دوباره به خدمت بازگشتند هجده تیر پنجاه و نه در پی شکست رستاخیز شاهرخی #کودتا_نوژه  جاویدنام ابوالفضل مهدیار به اتهام شرکت در این رستاخیز دستگیر میشوند پس از دستگیری شهید مهدیار و با شروع اعدام‌های بی‌رحمانه #ری_شهری  مادر و نوعروس نوزده ساله جاویدنام مهدیار با چشمانی اشکبار در پشت درهای زندان اوین منتظر خبری از عزیزشان بودند جاویدنام مهدیار جزو آخرین گروه بودند که محاکمه و محکوم به اعدام شدند در سی‌ویک شهریور پنجاه و نه با حمله عراق به ایران و آغاز جنگ پرسنل نیروی هوایی با شناختی که از جاویدنام و مهارت ایشان داشتند درخواست آزادی جاویدنام مهدیار و بازگشت ایشان به خدمت را میکنند و مهدیار در یک مهر پنجاه و نه یک روز پس از آغاز جنگ پس از دو ماه و نیم از زندان آزاد می‌شوند والامقام مهدیار به علت شرایط بد زندان شکنجه‌ها و شاهد تیرباران دسته دسته از دوستان و همکارانشان به شدت دچار ضعف جسمی و روحی شده بودند بطوری که بیست کیلو از وزن خود را از دست داده بودند با این شرایط #نیروی_هوایی  یک ماه مرخصی به والامقام مهدیار می‌دهد که پس از بهبودی به خدمت بازگردد اما جاویدنام مهدیار فردای روز آزادی در دو مهر پنجاه و نه در حالی که همسر و مادرشان با گریه و التماس از ایشان درخواست می‌کنند نروند، گفتند: من دوره دیده‌ام برای این روزها منزل را ترک ... ادامه مطلب‌رو در کامنت مرور کنین تصویر: از راست جاویدنام #غلامعباس_رضایی_خسروی  ، شادروان #ایرج_خرم  ، شادروان ‎#خسرو_افغانی ، جاویدنام #ابوالفضل_مهدیار