❄ گفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان خبری نیست در زندگی ام، غیر زمستان خبری نیست... #امید_صباغ_نو . #tabriz #iran #photography_pose #photo_caption #caption #instagood #snow #winter #top_captures #harfeaks #streetphotography #nature #kar #pixell #pixiran #vscoiranian #vsco #canon #canonmodel #honar_doostan #thestreetlife #styling #modeling #akkasan_javan #aks_matn #aksdastan


❄
گفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان خبری نیست
در زندگی ام، غیر زمستان خبری نیست... #امید_صباغ_نو
.
#tabriz #iran #photography_pose #photo_caption #caption #instagood #snow #winter #top_captures #harfeaks #streetphotography #nature #kar #pixell #pixiran #vscoiranian #vsco #canon #canonmodel #honar_doostan #thestreetlife #styling #modeling #akkasan_javan #aks_matn #aksdastan

❄ گفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان خبری نیست در زندگی ام، غیر زمستان خبری نیست... #امید_صباغ_نو  . #tabriz  #iran  #photography_pose  #photo_caption  #caption  #instagood  #snow  #winter  #top_captures  #harfeaks  #streetphotography  #nature  #kar  #pixell  #pixiran  #vscoiranian  #vsco  #canon  #canonmodel  #honar_doostan  #thestreetlife  #styling  #modeling  #akkasan_javan  #aks_matn  #aksdastan 

Comments 2

Likes 102 (last 100 likes only)